Ställmotor

HeatUp Ställmotor 24V / 230V

Ställmotor 24V / 230V

PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Ställmotor 24V/230V för HeatUp Golvvärmesystem.

Ställmotorn arbetar enligt principen om termisk expansion för att påverka ventilens spindel.

Ställmotorn är utrustad med en visuell lägesindikator som visar om ventilen är öppen eller stängd.När den röda indikatorn är i botten är ställmotorn fullt stängd.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

HeatUp Ställmotor används för att öppna/stänga ventilen på HeatUp Golvvärmefördelare eller HeatUp Fördelarventil. Ställmotorn är för 24 eller 230V och i utförande strömlöst stängd, NC.

Detta innebär att ställmotorn stänger ventilen om den inte får någon ström/spänning.

Ställmotorn har en inbyggd fjäder och är utrustad med en öppen ring för att hålla fjädern i sitt spända läge när motorn monteras på golvvärmefördelaren eller fördelarventilen. När ställmotorn är monterad tas den öppna ringen bort och motorns fjäder driver ventilspindeln nedåt och stänger ventilen. När ställmotorn får spänning trycker vaxpatronen mot fjädern och öppnar ventilen.

Ställmotorn har indikering som visar om ventilen är öppen eller stängd.