Base

HeatUp Trådbunden basreglering

HeatUp Base är en trådbunden rumsreglering. Kopplingsboxen har inbyggd Trafo och kan användas till maximalt 10 rumstermostater och 10 ställmotorer 24V. HeatUp kopplingsbox Base används ihop med HeatUp tråddragen rumstermostat Base och HeatUp ställmotor 24V. Kopplingsboxen styr då golvvärmefördelarens ventiler att öppna och stänga ut efter respektive rums värmebehov. HeatUp kopplingsbox Base kopplas in med stickkontakt i 230V/50Hz. Kopplingsboxen har en inbygd transformator 230V/24V vilket gör att rumstermostat 24V samt ställmotor 24V kan användas.

Kopplingsboxen har 2 stycken potentionalfria reläer för kontroll av cirkulationspump samt panna/värmepump.
Kopplingsboxen skruvas fast på vägg alternativt inuti fördelarskåp.
Rumstermostaten är avsedd för individuell reglering av golvvärmesysten i enskilda rum.
HeatUp rumstermostat är mycket ätt att manövrera och ställa in önskad rumstemperatur mellan 6 - 30°C Max- och min temperatur kan begränsas på ett mycket enkelt sätt. Termostaten finns också i beröringsfritt utförande, sk offentlig termostat.

Som tillbehör finns också HeatUp golvgivare som mycket enkelt kopplas in i rumstermostaten.
HeatUp rumstermostat skruvas upp på väggen med bifogade skruvar.
Därefter kopplas termostaten in i kopplingsboxen enligt kopplingsschema.
Använd 3-ledad kabel för 24V.

Sortiment