Golvvärme

Historia
Golvvärmens ursprung går flera tusen år tillbaka i tiden. Tidigare användes oftast varma rökgaser eller vatten från heta källor för att värma upp bostäder.
Under tidigt 1900-tal utvecklades golvvärmen som påminner om dagens vattenburna golvvärmesystem. Idag har golvvärme blivit etablerat som den värmekälla vi allra helst använder oss av eftersom den har många tekniska, ekonomiska, hälso och komfortfördela

 

Golvvärme eller radiatorer?
Golvvärme är ett lågtemperaturssystem som gör att värmepumpens värmefaktor "Cop" ökar med ca 3% för varje grads temperatursänkning av systemtemperaturen. Ett golvvärmesystem håller normalt ca 10 grader lägre systemtemperatur än radiatorer, vilket ger en förbättrad värmefaktor med upp till 30%. Eftersom golvvärmesystemet är ett lågtemperaturssystem minskas dessutom alla förluster i framledningsrören. Vid uppvärmning med radiatorer är värmen koncentrerad på några få ställen i rummet, vilket gör att luftcirkulationen ökar samt medför att det blir varmast vid undertaket och kallast på golvet (vilket är tvärtemot hur vi vill ha det). Vid användning av ett golvvärmesystem fungerar hela golvet som ett stort element och värmer upp hemmet på ett mer behagligt sätt. Vid uppvärmning med golvvärme kommer värmen underifrån vilket gör att luftcirkulationen blir mindre, vilket i sin tur leder till att damm och smuts inte yr omkring. Detta gör också att man kan hålla en lägre temperatur men ändå uppleva samma värmekänsla. Detta beror framför allt på att man upplever temperaturen som behaglig och tillräcklig om man är varm om fötterna. Det blir helt enkelt en jämnare fördelning av värmen. Med ett vattenburet golvvärmesystem har du stor valfrihet att koppla till vilken värmekälla som helst t.ex. värmepump (berg, jord, luft-vatten, frånlufts), pellets, olja, ved-panna, solenergi, gas eller fjärrvärme. HeatUps golvvärmerör uppfyller aktuella normer. Används golvvärmerör i ett golvvärmesystem blir livslängden flera hundra år och normalt mycket längre än byggnadens livstid. Golvvärme blir allt vanligare och det kan till och med vara billigare än element, både vid montering och inköp.

 

Komfort och hygien 
- Golvvärme ger varma och sköna golv som både vuxna och barn (som ofta leker på golvet) uppskattar. Vi upplever golvvärme som hemtrevligt och mysigt, man trivs bäst när man är varm om fötterna.
- Golvvärme är ett osynligt värmesystem vilket gör att varje kvadratmeter blir användbar och medger fri möblering, du slipper dammsamlande element samt rör på väggarna.
- Ett varmt golv som torkar fort förenklar städning när det inte finns några dammsamlande element och rör, ett våttorkat golv blir snabbt torrt & utgör därav ingen fortplantning för tillväxt av kvalster och andra allergiframkallande organismer.
- Eftersom golvvärme har en mindre luftcirkulation så skapar det ett bättre inomhusklimat som är bra för allergier. Det gör även att krukväxter trivs bättre på vintern!
- Du får ett mer stilrent och lyxigare hem utan element på väggarna.

 

Fyra steg för att skapa en bra golvvärmeanläggning

Steg ett - Innan man köper golvvärme är det viktigt att ta reda på din bostads förutsättningar
* Värmekälla?
* Vilken typ av ventilation?
* Önskad inomhustemperatur?
* Byggnadsår på din bostad?
* Finns det andra värmesystem?
* Vilken typ att golv ska förläggas i de olika rummen?
* Stora fönster- och dörrpartier?
* Vilken typ av isolering finns?
* Finns energideklaration?
Utifrån detta kan man identifiera vilket system som bör användas och vilken energiåtgång ditt hem har.

Steg två - Effektbehovet
Effektbehovet baseras på uppgifter du lämnat ovan. När vi gör golvvärmeritningar och golvvärmeberäkningar så anpassas avstånden mellan golvvärmerören i olika delar av huset eller rummet.
Effektbehovet varierar stort i ett hus. Runt ytterväggar samt vid stora fönster- och dörrpartier är effektbehovet stort, där anpassar vi c/c-avståndet mellan rören och drar tilloppsledningar på ett strategiskt sätt.
Med rätt avstånd kan vi hålla en jämnare temperatur i hela golvvärmesystemet, det leder i sin tur till lägre driftskostnader och en jämn värme.
Vid förläggning följs ritning så att maxlängden per slinga inte överskrids. 

Steg tre - Bra isolering och rätt golv
Se till att du har rätt isolering nedåt så värmen stiger upp i huset och inte ner i marken. Om du inte har rätt isolering kan det bli dyra energiförluster och även skapa fuktproblem i golv samt väggar. Ett betonggolv på mark bör vara isolerat med minst  100 mm mineralull, 200-300 mm cellplast eller motsvarande.
Golvvärme fungerar bra på alla typer av ytgolv så som trägolv (max 30 mm), klinker, natursten och laminat.
Vid förläggning med eps-skivor eller spånskivor är det viktigt med kontakt mellan plåten och övergolvet. Ett tips är att vid flytande förläggning använda ett av HeatUps Alupexgolvvärmerör för att förhindra missljud i golvet (längdutvidgningen är ca sex gånger mindre på ett Alupex rör kontra ett vanligt pexrör). Det är oftast när röret utvidgar sig som ljud skapas. Den högsta rekommenderade yttemperaturen på golvet är 26 grader. Vid högre temperaturer kan golvet ta skada.
Om det finns risk för sönderfrysning av rören ska glykolblandat vatten användas (max 50%).

Steg fyra - Injustering. (Gäller ej om man använder HeatUp Smart självreglerandesystem)
För att få ett optimalt system både vad gäller värme och ekonomi så måste man göra en injustering av golvvärmefördelaren. Vatten tar alltid den enklaste vägen, vilket innebär att de kortaste slingorna som behöver minst energi tar mest energi. Injustering av golvvärmefördelaren görs enkelt med hjälp av våra värden och beräkningar.
När golvvärmefördelaren är injusterad är det viktigt att justera in rätt tilloppstemperatur fram till fördelaren. Golvvärme är ett lågtemperaturssystem och fungerar bäst vid en låg framledningstemperatur och med höga flöden. Om man har både ett golvvärme och radiatorsystem behövs en shunt för att balansera det högtempererade vattnet.
Slutligen ska du installera dina rumstermostater, termostatens funktion är att finjustera innetemperaturen till önskat gradantal i varje rum. Termostaten ska även snabbt anpassa sig efter t.ex. solinstrålning.

I "Grundtips för golvvärme" kan du läsa mer om vikten av rätt isolering, energiåtgång, fuktskador mm.
Broschyren har tagits fram av Energimyndigheten, Boverket, Konsumentverket och Forskningsrådet Formas.

www.boverket.se