HeatUp spårade spånskivor med ALU Plåt

Ladda ner produktblad

HeatUp:s träsystem är självbärande, spårade spånskivor som monteras direkt på bjälklaget och ersätter normala undergolv. Spånskivan kan också monteras på bärande golv och kan användas både vid nyproduktion samt ROT. Montaget av HeatUp träsystem är precis lika enkel som för ett vanligt spånskivegolv. Spårade skivan läggs på tvären över bjälklaget och består av spont på alla fyra sidor. Detta innebär att skarvarna kan vara mellan golvreglar och innebär enklare förläggning och mindre spill. Vändningar görs med antingen HeatUp:s vändskiva alternativt fräses egna vändningar i spårskivan. Under vändskiva samt egenfrästa spår måste en golvregel finnas. Maximala avståndet mellan golvreglar är 600mm. Viktigt är att golvet är plant för att inte missljud ska uppstå. Skivan har 3 längsgående spår med c/c 200mm. I de längsgående spåren trycks ALU-plåten ned och rören ”trampas” enkelt ned i plåten. Då plåten har omegaform ”nyper” den fast i spånskivan när röret trycks ned. Detta innebär också att kontakten mellan rör och plåt blir mycket bra och optimerar värmeöverföringen från rör via plåt till övergolv. Parkett eller laminatgolv kan läggas direkt på spånskivorna enligt golvleverantörens anvisningar. HeatUps rör i dim. 16 mm ska användas.