Träsystem

HeatUp Spårad spånskiva, Glesregling 16 & Glesregling 20

HeatUp:s förläggningsprincip för träsystem kan utföras på antingen spårade spånskivor alt glesregling. HeatUp:s träsystem är självbärande, spårade spånskivor 22mm som monteras direkt på bjälklaget, ersätter normala undergolv och blir där av ett lågbyggande alternativ. Spånskivan kan också monteras på bärande golv och kan användas både vid nyproduktion samt ROT. HeatUp:s system för glesregling innebär att självbärande panel reglas upp på befintligt bjälklag och ersätter normala undergolv. Glesreglingen kan också monteras på bärande golv och kan användas både vid nyproduktion samt ROT. Aluminiumplåt används för att effektivt få värmen till övergolvet.  Övergolv kan läggas direkt mot spångolvet alt det glesreglade golvet.

Sortiment