Golvgivare

HeatUp Golvgivare

Ladda ner produktblad

PRODUKTBESKRIVNING
HeatUp Smart Golvgivare. Används för att mäta golvtemperaturen i heatup golvvärmesystem.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Heatup Smart Golvgivare kopplas in i rumstermostat och dras ned i golvet inuti ett skyddsrör. Golvgivaren används där önskemål finns om att kunna mäta och styra rummet med hänsyn tagen till golvtemperaturen.

MONTERINGSANVISNING
Använd rörsystem för elektriska installationer i enlighet med SS-EN/IEC 61386-23. Golvgivaren kopplas in i termostaten i plintar märkta NTC enl. bild. Golvgivaren måste monteras i ett isolerande installationsrör som är förseglat i golvänden (1) för att underlätta eventuellt byte av givaren. Minsta böjradie är 5 cm (2). Optimal placering av golvgivaren är mitt emellan de två golvvärmeslingorna (3). Golvgivaren är strömförande, och därför måste eventuell förlängning av givarkablar hanteras på samma sätt som vanliga spänningsförande kablar.

TEKNISKA DATA:
Typ: NTC
Motstånd:: 47 kΩ
Drifttid: Permanent ansluten
Mått L 3 m
Omgivningstemperatur: 0 - 40° C
Temperatur lagring/trans -20 - 65° C
Färg: Svart

RSK Nummer: 298 80 97