Golvvärmerör PE-RT

HeatUp Golvvärmerör

Ladda ner produktblad 12mm Ladda ner produktblad 16mm Ladda ner produktblad 20mm

PRODUKTBESKRIVNING
Golvvärmerör, superflexibelt, i 5-lagers PE-RT Typ 0 enl. DIN 16837. Diffusionsspärr enl. DIN 4726.
SKZ enl. HR 3.35, A398 och testade av KIWA BRL5602, KOMO K23904 och uppfyller
ISO 10508 Standard class 4 (golvvärme 6 bar).
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
HeatUp Golvvärmerör är utvecklat och designat för att vara ett superflexibelt Golvvärmerör för alla
golvvärmeapplikationer. Röret fungerar ypperligt för ingjutning, träbjälklag, cellplast, i ALU Plåt,
clips samt najning. Röret har en inbyggd diffusionsspärr av EVOH, s.k.5-lagers rör.
Denna konstruktion gör att diffusionspärren är skyddad från yttre påverkan.
BRUKSANVISNING
HeatUp Golvvärmerör Supersoft 12/16/20 tillämpas i alla golvvärmeapplikationer.
Med fördel monteras röret i en rörvagn alternativt rörvinda före utrullning.
Börja med att montera fast ena änden av röret i Heatup golvvärmefördelare tillopsdel (varma delen).
Under fördelaren monteras Heatup Rörböjningsstöd för att uppnå en perfekt böj upp till fördelaren.
Därefter rullas röret ut i en förläggning exakt enligt förläggningsritning och projektering från Heatup.
Tänk på att varje slinga ska vara skarvlös. När slingan är klar monteras ett rörböjningsstöd under fördelaren.
Därefter kapas röret i rätt längdoch monteras i fördelaren returdel (kalla delen).