Flytande förläggning

HeatUp EPS m plåt, EPS m folie, Akustikskiva m folie

HeatUp:s förläggningsprincip för flytande förläggning kan utföras på olika sätt. Förläggningssystemet är för bärande golv där behov av tilläggsisolering och/eller stegljudsdämpning behövs. Systemen används både vid nyproduktion och vid ROT som t.ex. källarutrymmen, befintlig platta på mark samt övervåningar. HeatUp har flera olika monteringsalternativ för flytande förläggning och rör i dim. 12 och 16 mm kan användas. När rören är monterade, måste provtryckning utföras innan övergolv/ytskikt läggs. Finns det risk för frost måste rören fyllas med 30% glykolblandat vatten för att förhindra frostsprängning av rören. Viktigt är att plattan under skivorna för flytande förläggning uppfyller normen för planhet enligt HUS AMA.

Sortiment