Minifördelare

HeatUp Minifördelare för 2-5 slingor

Ladda ner produktblad

PRODUKTBESKRIVNING
Golvvärmefördelare i mässing för 2-5 slingor. Tilloppsfördelaren levereras med injusteringsventiler för att kunna justera i varje slingas flöde efter värmebehov. Returfördelaren levereras med termostatventiler för att kunna koppla på ställmotorer ifrån och golvvärmestyrning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
HeatUp Minifördelare används ofta som komplettering till HeatUp Minishunt, men går även att använda något som kan fördelas på ett mindre system.

BRUKSANVISNING
Montera HeatUp minifördelare på HeatUp Minishunt, i skåp, på vägg eller liknande. Montera fast röret, slinga för slinga med hjälp av HeatUp Euroconuskopplingar. Fyll systemet och provtryck enl.gällande norm.
Påfyllning:
1) Stäng alla ventiler på fördelaren, injusteringsskruven på tilloppsfördelare och blåa ratten på returfördelare.
2) Anslut vattenslang på tilloppsfördelaren alternativt på tilloppet på minishunten.
3) Anslut vattenslang på returfördelaren alternativt på returen på minishunten och dra den till golvbrunn el.likn.
4) Sätt försiktigt på vattentrycket till fördelaren.
5) Öppna nu den injusteringsskruven helt som är längst från tilloppet på fördelaren.
6) Öppna försiktigt motsvarande ventil på returfördelare med blåa ratten.
7) Spola nu igenom slingan till all luft är borta och vatten kommer ur slang vid golvbrunn.
8) Stäng först slingan på returfördelare med blåa ratten och därefter injusteringsskruven.
9) Upprepa nu ovan procedur med respektive slinga
10) När varje slinga är fylld stängs ventilerna på påfyllningsventilen och slangarna kopplas bort.

TEKNISKA DATA:
Material Fördelare: CW617N
Förpackningar: EPDM
Injustering Mätområden: 16 mm
Min / Max temperatur:
0/70 ° C Max tryck: 6 Bar
Vätska: Vatten och glykol
Max Glykol: 30%
Dim tillopp / retur: 3/4 ”Euroconus inv.
Dim slinga: 3/4 ”Euroconus utv.
C / C Slingor: 50 mm
Ansl. ställmotor: M30x1,5

RSK Nr. 2 Tilloppsfördelare: 298 80 06
RSK Nr. 3 Tilloppsfördelare: 298 80 07
RSK Nr. 4 Tilloppsfördelare: 298 80 51
RSK Nr. 5 Tilloppsfördelare: 298 80 52
RSK Nr. 2 Returfördelare: 298 80 08
RSK Nr. 3 Returfördelare: 298 80 09
RSK Nr. 4 Returfördelare: 298 80 53
RSK Nr. 5 Returfördelare: 298 80 54