ByPass

HeatUp Bypass till golvvärmefördelare

Ladda ner produktblad

PRODUKTBESKRIVNING
HeatUp ByPass ventil används när ett minimum flöde krävs i Golvvärmeanläggningen.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
ByPassen används för att förhindra övertryck samt att säkerställa ett minimum flöde i Golvvärmeanläggningen. ByPassen öppnar om alla slingor/ventiler i golvvärmefördelaren är stängda samtidigt. Detta ger systemet ett konstant flöde.