HeatUp Najning och Buntband

HeatUp Najning och Buntband

Ladda ner produktblad

Najtråd eller buntband används då rören ska monteras mot armering. Röret kommer då längre upp i golvkonstruktionen. Viktigt är att rören täcks med minst 4cm betong ovan rör.

Materialåtgång: 6-8 st/m2 bottenplatta.