Ingjutning i betong

Rörhållarskena, Rörhulling, Najning, Buntband, Systemskiva & Stegljudsmatta

HeatUp:s förläggningsprincip för ingjutning i betong, "platta på mark" kan utföras på olika sätt. Nedan beskrivna förläggningssätt förutsätter att tjockleken på isoleringen bör vara minst 250 mm. Detta för att förhindra fukt samt energiförluster. HeatUp har flera olika monteringsalternativ för ingjutning och rör i dim. 12, 16 samt 20 kan användas. När rören är monterade, måste provtryckning utföras innan övergjutning sker. Låt rören vara trycksatta under gjutprocessen. Finns det risk för frost måste rören fyllas med 30% glykolblandat vatten för att förhindra frostsprängning av rören. Innan övergolv/ytskikt kan läggas måste betongplattan vara uttorkade enligt HUS AMA.

Sortiment

alt text
Rörhållarskena

HeatUp rörhållarskena

alt text
Rörhulling

HeatUp Rörhulling

alt text
Najning och Buntband

HeatUp Najning och Buntband

alt text
Systemskiva

HeatUp Systemskiva

alt text
Stegljudsmatta

HeatUp Stegljudsmatta