Integritetspolicy

Skydd av sekretess och personuppgifter

HeatUp Sweden AB (kallas hädanefter "HeadUp") är förpliktigat att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi tillämpar en hög skyddsnivå och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och principer för sekretesskydd. “Personuppgifter” avser information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Den här sekretesspolicyn innehåller allmän information om hur HeatUp behandlar dina personuppgifter kopplat till webbplatsen www.heatup.se eller tillhörande webbplatser (kallas hädanefter “Webbplatsen”).

Denna webbplats, våra produkter eller tjänster kan innehålla länkar till andra företags webbplatser och tjänster som omfattas av egna sekretessprinciper och/eller så kan tjänster från tredje part som är installerade på din enhet ge åtkomst till information på enheten. Vi ber att du läser tredje parts sekretessprinciper grundligt. HeatUp ansvarar inte för tredje parts sekretessrutiner eller innehåll.

Genom att använda denna webbplats och/eller skicka personuppgifter till HeatUp, förstår du och godkänner att dina personuppgifter kommer att behandlas enligt beskrivningen i denna policy. Om du inte godkänner denna policy bör du inte använda webbplatsen eller skicka några personuppgifter till HeatUp.