Matningsrör ALU värme

HeatUp Aluminium 5-lagers PE-RT matningsledning värme

PRODUKTBESKRIVNING
Värmerör i PE-RT/ALU/PE-RT typ II enl. DIN 16833. Diffusionsspärr enl. DIN 4726. SKZ enl. A462 och testade av KIWA BRL5602, KOMO K23904 och uppfyller ISO 10508 Standard class 4 (golvvärme 6 bar). Isolering enl. DIN 52613, ÖN EN ISO 8497, Z23.14-1032, ÖN EN 13501-1, DIN 4102, EN 14313. Isoleringen är färdigmonterad på röret vid leverans. Isoleringen är tillverkad av polyeten skum med slutna celler och förstärkt ytskikt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
HeatUp ALU Värmerör med isolering är utvecklat och designat för att vara ett flexibelt värmerör för tillopp och returrör till golvvärmefördelare. Röret har en inbyggd diffusionsspärr av ALU, s.k.5-lagers rör. Denna konstruktion gör att diffusionspärren/ALU är skyddad från yttre påverkan. Isoleringen med luftspalt utanpå röret, är för att minimera värmeförlusterna från värmevattnet.

BRUKSANVISNING
HeatUp Värmerör tillämpas i alla golvvärmeapplikationer som tillopp-och returrör till golvvärmefördelaren. Röret rullas ut och kapas i rätt längd och monteras på fördelaren med Heatup kopplingar för ALU rör. Observera att rörets maximala böjradie är 5 x Utv.diameter = 5x25= 125mm alt. 5x32=160mm. Viktigt är att isoleringen eller röret inte skadas vid montering.

TEKNISKA DATA:
Dimension: 25x2,5/13, 32x3,0/13 mm
Material: Dowlex 2344
Diffusionsspärr: ALU
Max temperatur: 95° C
Max temperatur kontinuerligt: 70° C
Max tryck vid 70° C 10 Bar
Max böjradie 25 rör: 5xDy=5x25=125mm
Max böjradie 32 rör: 5xDy=5x32=160mm
Tjocklek isolering: 13 mm
Värmeledningsförmåga +10°C - +40°C: 0,036 W/mK
Värmeledningsförmåga beräknad: 0,040 W/mK
Brandegenskaper: Cl , ÖN EN 13501-1
Byggmaterialklass: B1/B2, DIN4102
Ångdiffusionsmotstånd: >7000

RSK Nr 25x2,5/13: 271 68 07
RSK Nr 32x3,0/13: 271 68 08

Sortiment

alt text
Värmerör ALU med isolering

HeatUp Aluminium 5-lagers PE-RT matningsledning värme