16 mm golvvärmerör

16 mm superflexibelt 5-lagers PE-RT golvvärmerör

Ladda ner produktblad

PRODUKTBESKRIVNING
Golvvärmerör, superflexibelt, i 5-lagers PE-RT Typ 0 enl. DIN 16837. Diffusionsspärr enl. DIN 4726. SKZ enl. HR 3.35, A398 och testade av KIWA BRL5602, KOMO K23904 och uppfyller ISO 10508 Standard class 4 (golvvärme 6 bar).

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
HeatUp Golvvärmerör är utvecklat och designat för att vara ett superflexibelt golvvärmerör för alla golvvärmeapplikationer. Röret fungerar ypperligt för ingjutning, träbjälklag, cellplast, i ALU Plåt, clips samt najning.Röret har en inbyggd diffusionsspärr av EVOH, s.k.5-lagers rör. Denna konstruktion gör att diffusionspärren är skyddad från yttre påverkan.

BRUKSANVISNING
HeatUp golvvärmerör Supersoft 16 tillämpas i alla golvvärmeapplikationer. Med fördel monteras röret i en rörvagn alternativt rörvinda före utrullning. Börja med att montera fast ena änden av röret i Heatup golvvärmefördelare tillopsdel (varma delen). Under fördelaren monteras Heatup rörböjningsstöd för att uppnå en perfekt böj upp till fördelaren. Därefter rullas röret ut i en förläggning exakt enligt förläggningsritning och projektering från Heatup. Tänk på att varje slinga ska vara skarvlös.När slingan är klar monteras ett rörböjningsstöd under fördelaren. Därefter kapas röret i rätt längd och monteras i fördelaren returdel (kalla delen). Observera att rörets maximala böjradie är 5 x Utv.diameter = 5  x16 = 80mm. Detta innebär att om c/c avståndet på slingan är mindre än 160mm måste rörets böj förläggas i ”päronform”

Dimension: 16x2,0 mm Material: Dowlex 2344 Diffusionsspärr: EVOH Max temperatur: 70° C Max tryck: 7,8 Bar Max böjradie: 5xDy=80mm Vikt: 0,082kg/m Vatteninnehåll: 0,113 l/m TEKNISKA DATA:

Materialåtgång c/c 150: 7,6 m/m2 Materialåtgång c/c 200: 5,5 m/m2 Materialåtgång c/c 250: 4,6 m/m2 Materialåtgång c/c 300: 3,8 m/m2 Materialåtgång c/c 350: 3,0 m/m2

Livslängd: 490 år

RSK Nr: 100m: 271 68 00
RSK Nr: 300m: 271 68 03
RSK Nr: 500m: 271 68 04