16 mm golvvärmerör

16 mm superflexibelt 5-lagers PE-RT golvvärmerör

Ladda ner produktblad

PRODUKTBESKRIVNING
Golvvärmerör, superflexibelt, i 5-lagers PE-RT Typ 0 enl. DIN 16837. Diffusionsspärr enl. DIN 4726.
SKZ enl. HR 3.35, A398 och testade av KIWA BRL5602, KOMO K23904 och uppfyller
ISO 10508 Standard class 4 (golvvärme 6 bar).


ANVÄNDNINGSOMRÅDE
HeatUp Golvvärmerör är utvecklat och designat för att vara ett superflexibelt Golvvärmerör för alla
golvvärmeapplikationer. Röret fungerar ypperligt för ingjutning, träbjälklag, cellplast, i ALU Plåt,
clips samt najning. Röret har en inbyggd diffusionsspärr av EVOH, s.k.5-lagers rör.
Denna konstruktion gör att diffusionspärren är skyddad från yttre påverkan.


BRUKSANVISNING
HeatUp Golvvärmerör Supersoft 16 tillämpas i alla golvvärmeapplikationer.
Med fördel monteras röret i en rörvagn alternativt rörvinda före utrullning.
Börja med att montera fast ena änden av röret i Heatup golvvärmefördelare tillopsdel (varma delen).
Under fördelaren monteras Heatup Rörböjningsstöd för att uppnå en perfekt böj upp till fördelaren.
Därefter rullas röret ut i en förläggning exakt enligt förläggningsritning och projektering från Heatup.
Tänk på att varje slinga ska vara skarvlös. När slingan är klar monteras ett rörböjningsstöd under fördelaren.
Därefter kapas röret i rätt längdoch monteras i fördelaren returdel (kalla delen).
Observera att rörets maximala böjradie är 5 x Utv.diameter = 5 x16 = 80mm.
Detta innebär att om c/c avståndet på slingan är mindre än 160mm måste rörets böj förläggas i ”päronform”

Dimension: 16x2,0 mm Material: Dowlex 2344 Diffusionsspärr: EVOH Max temperatur: 70° C Max tryck: 7,8 Bar Max böjradie: 5xDy=80mm Vikt: 0,082kg/m Vatteninnehåll: 0,113 l/m TEKNISKA DATA:

Materialåtgång c/c 150: 7,6 m/m2 Materialåtgång c/c 200: 5,5 m/m2 Materialåtgång c/c 250: 4,6 m/m2 Materialåtgång c/c 300: 3,8 m/m2 Materialåtgång c/c 350: 3,0 m/m2

Livslängd: 490 år

RSK Nr: 100m: 271 68 00
RSK Nr: 300m: 271 68 03
RSK Nr: 500m: 271 68 04