12 mm golvvärmerör

12 mm superflexibelt 5-lagers PE-RT golvvärmerör

Ladda ner produktblad

PRODUKTBESKRIVNING
Golvvärmerör, superflexibelt, i 5lagers PE-RT Typ 0 enl. DIN 16837. Diffusionsspärr enl. DIN 4726.
SKZ enl. HR 3.35, A398 och testade av KIWA BRL5602, KOMO K23904 och uppfyller
ISO 10508 Standard class 4 (golvvärme 6 bar).


ANVÄNDNINGSOMRÅDE
HeatUp Golvvärmerör är utvecklat och designat för att vara ett superflexibelt golvvärmerör för alla
golvvärmeapplikationer. Röret fungerar ypperligt för ingjutning, träbjälklag, cellplast, i ALU Plåt,
clips samt najning.Röret har en inbyggd diffusionsspärr av EVOH, s.k.5-lagers rör.
Denna konstruktion gör att diffusionspärren är skyddad från yttre påverkan.


BRUKSANVISNING
HeatUp Golvvärmerör supersoft 12 tillämpas i alla golvvärmeapplikationer.
Med fördel monteras röret i en rörvagn alternativt rörvinda före utrullning.
Börja med att montera fast ena änden av röret i Heatup Golvvärmefördelare tillopsdel (varma delen).
Under fördelaren monteras Heatup Rörböjningsstöd för att uppnå en perfekt böj upp till fördelaren.
Därefter rullas röret ut i en förläggning exakt enligt förläggningsritning och projektering från Heatup.
Tänk på att varje slinga ska vara skarvlös. När slingan är klar monteras ett rörböjningsstöd under fördelaren.
Därefter kapas röret i rätt längd och monteras i fördelaren returdel (kalla delen).
Observera att rörets maximala böjradie är 5 x Utv.diameter = 5x12 = 60mm.
Detta innebär att om c/c avståndet på slingan är mindre än 120mm måste rörets böj förläggas i ”päronform”

TEKNISKA DATA
Materialåtgång c/c 150: 7,6 m/m2 Materialåtgång c/c 200: 5,5 m/m2 Materialåtgång c/c 250: 4,6 m/m2 Materialåtgång c/c 300: 3,8 m/m2 Materialåtgång c/c 350: 3,0 m/m2

Livslängd: 490 år

RSK Nr: 120m: 2716799