Golvvärmerör PE-RT 5-lagers

HeatUp Supersoft, syrediffusionstäta 5-lagers PE-RT Typ 0

HeatUp Supersoft är utvecklat och designat för att vara ett superflexibelt golvvärmerör för alla golvvärmeapplikationer. Röret fungerar ypperligt för ingjutning, träbjälklag, cellplast, i ALU Plåt, clips samt najning. Röret har en inbyggd diffusionsspärr av EVOH, s.k.5-lagers rör. Denna konstruktion gör att diffusionspärren är skyddad från yttre påverkan.

HeatUp golvvärmerör Supersoft  tillämpas i alla golvvärmeapplikationer. Med fördel monteras röret i en rörvagn alternativt rörvinda före utrullning. Börja med att montera fast ena änden av röret i Heatup golvvärmefördelare tillopsdel (varma delen). Under fördelaren monteras Heatup rörböjningsstöd för att uppnå en perfekt böj upp till fördelaren. Därefter rullas röret ut i en förläggning exakt enligt förläggningsritning och projektering från Heatup. Tänk på att varje slinga ska vara skarvlös.När slingan är klar monteras ett rörböjningsstöd under fördelaren. Därefter kapas röret i rätt längd och monteras i fördelaren returdel (kalla delen). Observera att rörets maximala böjradie är 5 x Utv.diameter tex 5x16 = 80mm. Detta innebär att om c/c avståndet på slingan är mindre än 160mm måste rörets böj förläggas i ”päronform”

Superflexibelt syrediffusionstätt 5-lagers PE-RT Typ 0 enl. DIN 16837. Diffusionsspärr enl. DIN 4726. SKZ enl. HR 3.35, A398 och testade av KIWA BRL5602, KOMO K23904 och uppfyller ISO 10508 Standard class 4 (golvvärme 6 bar).

Sortiment

alt text
12 mm golvvärmerör

12 mm superflexibelt 5-lagers PE-RT golvvärmerör

alt text
16 mm golvvärmerör

16 mm superflexibelt 5-lagers PE-RT golvvärmerör

alt text
20 mm golvvärmerör

20 mm superflexibelt 5-lagers PE-RT golvvärmerör