Golvvärmerör Aluminium

HeatUp Aluminium 5-lagers PE-RT golvvärmerör

Ladda ner produktblad

PRODUKTBESKRIVNING
Golvvärmerör i PE-RT/ALU/PE-RT typ II enl. DIN 16837. Diffusionsspärr enl. DIN 4726. SKZ enl. A462 och testade av KIWA BRL5602, KOMO K23904 och uppfyller ISO 10508 Standard class 4 (golvvärme 6 bar).

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
HeatUp ALU Golvvärmerör är utvecklat och designat för att vara ett flexibelt golvvärmerör för alla golvvärmeapplikationer. Röret fungerar ypperligt för ingjutning, träbjälklag, cellplast, i ALU Plåt, clips samt najning. Röret har en inbyggd diffusionsspärr av ALU, s.k.5-lagers rör. Denna konstruktion gör att diffusionspärren/ALU är skyddad från yttre påverkan.

BRUKSANVISNING
HeatUp golvvärmerör ALU 16 tillämpas i alla golvvärmeapplikationer. Med fördel monteras röret i en rörvagn alternativt rörvinda före utrullning. Börja med att montera fast ena änden av röret i Heatup golvvärmefördelare tillopsdel (varma delen). Under fördelaren monteras Heatup rörböjningsstöd för att uppnå en perfekt böj upp till fördelaren. Därefter rullas röret ut i en förläggning exakt enligt förläggningsritning och projektering från Heatup. Tänk på att varje slinga ska vara skarvlös. När slingan är klar monteras ett rörböjningsstöd under fördelaren.Därefter kapas röret i rätt längd och monteras i fördelaren returdel (kalla delen).

Observera att rörets maximala böjradie är 5 x Utv.diameter = 5 x16 = 80mm. Detta innebär att om c/c avståndet på slingan är mindre än 160mm måste rörets böj förläggas i ”päronform”

TEKNISKA DATA:
Dimension: 16x2,0 mm
Material: Dowlex 2344
Diffusionsspärr: ALU
Max temperatur: 95° C
Max temperatur kontinuerligt: 70° C
Max tryck vid 70° C 6 Bar
Max böjradie: 5xDy=80mm
Vikt: 0,104 kg/m
Vatteninnehåll: 0,113 l/m

Materialåtgång c/c 150: 7,6 m/m2

Materialåtgång c/c 200: 5,5 m/m2

Materialåtgång c/c 250: 4,6 m/m2

Materialåtgång c/c 300: 3,8 m/m2

Materialåtgång c/c 350: 3,0 m/m2

RSK Nr: 300m: 271 68 16