HeatUp glesregling med ALU Plåt

Ladda ner produktblad

HeatUp:s system för glesregling innebär att självbärande panel reglas upp på befintligt bjälklag och ersätter normala undergolv. Glesreglingen kan också monteras på bärande golv och kan användas både vid nyproduktion samt ROT. Panelen reglas upp vinkelrätt mot bjälklaget med ett mellanrum för aluminiumplåt och 16mm rör. Maximala avståndet mellan golvreglar är 600mm. Panelen spikas eller skruvas i bjälklaget. I de längsgående spåren trycks ALU-plåten ned och rören ”trampas” enkelt ned i plåten. Då plåten har omegaform ”nyper” den fast mellan panelen när röret trycks ned. Detta innebär också att kontakten mellan rör och plåt blir mycket bra och optimerar värmeöverföringen från rör via plåt till övergolv. Parkett eller trägolv på min 14mm kan läggas direkt på det glesreglade golvet enligt golvleverantörens anvisningar. HeatUp rör i dim. 16 mm ska användas.