HeatUp Systemskiva

HeatUp Systemskiva

Ladda ner produktblad

HeatUp systemskiva finns i tre olika varianter. Utan isolering eller med 11mm resp. 30mm isolering, systemskivan kräver ett plan, fast underlag och har integrerade rörhållare. Förläggningen går mycket snabbt då systemskivan läggs direkt ovanpå t.ex. ett bjälklag av betong. Systemskivan kan också limmas fast i underlaget. Mot väggar tejpas ett kantband som också systemskivan tejpas mot. Systemskivan skarvas med varandra med skarvskiva och rören kan vid behov fästas mot dubbelclips. Viktigt är att konstruktionen blir som en "balja" så inte betongen kan rinna in under systemskivan och att rören täcks med minst 4cm betong ovan rör.

Materialåtgång: 1,5 st/m2 bottenplatta