HeatUp EPS/Cellplast med ALU Plåt

HeatUp EPS/Cellplast med ALU Plåt

Ladda ner produktblad

PRODUKTBESKRIVNING
HeatUp EPS Skiva ALU för flytande förläggning. Skivan har 4 längsgående spår med c/c 200, integrerade vändningar och färdiglimmad.
aluminiumfolie för att förenkla Golvvärme förläggningen. HeatUp ESP Skiva ALU finns i tre olika tjocklekar 20, 30 eller 50 mm.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
HeatUp EPS Skiva ALU är lämplig där ett golvvärmesystem med låg bygghöjd krävs samt hjälpa till med isolering.
HeatUp EPS Skiva ALU skall endast användas på en bärande golvkonstruktion. Bärande golvkonstruktion avser betonggolv eller spånskiva
på ett regelverk med ett centrum avstånd på max. 600 mm.
Skall de vara keramiska plattor skall regelavståndet istället vara max. 300mm.
Kontrollera jämnheten på golvet, underlaget skall uppfylla kraven i HUS-AMA98.
Högsta tillåtna ojämnhet är 3mm vid en mätlängd om 2 meter, 1,5mm vid 1,5 meter, 1,2mm vid 0,25 meter.

Materialåtgång: 1,4 st / m2 bottenplatta.