HeatUp Akustikskiva med integrerad ALU Folie

HeatUp Akustikskiva med integrerad ALU Folie

Heatup akustikskiva finns i tjocklek 24 mm. Skivan är producerad i ljuddämpande träfiber. Skivan har längsgående spår med c/c 200, integrerade vändningar samt spår för tillopp och returledningar. Allt i samma skiva! Hela skivan är täckt av 0,1 mm aluminiumfolie och rören ”trampas” enkelt ned i spåren. Då skivan är heltäckt av aluminiumfolie blir värmeöverföringen från rör via folie till övergolv helt optimerad. Montaget av detta förläggningssätt går mycket fort och rationellt då inga lösa aluminiumplåtar behöver användas. Vid fördelare och andra tillfällen där den raka skivan kan vara svår att användas finns rundskivan med aluminiumfolie som ett mycket bra komplement till förläggningen. Akustikskivan används där stegljudsdämpning önskas mellan våningsplan.

Materialåtgång: 1,4 st/m2 bottenplatta.