Injusteringsventil

HeatUp Injusteringsventil 3/4”

Ladda ner produktblad

PRODUKTBESKRIVNING
Injusteringsventil av mässing för montering direkt mot golvvärmefördelare.
Injusteringsventilen finns som rak ventil med dimension 1 ”. Ansluts med löpande mutter och
planpackning.
Injusteringen till aktuellt flöde gör med skruvmejsel. Ventilen kan monteras både horisontellt och
vertikalt. Viktigt är att flödesriktning blir riktig (pil på ventil).


ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Injusteringsventilen använder då fler än en golvvärmefördelare sitter i systemet.
För att då uppnå maximal och optimal injustering, justeras totala flödet in till respektive fördelare.
Ventilen kan också användas i framförallt större enstaka fördelare för att underlätta skada.
Ventilen finns med tre olika flödesintervall:
Dim 1 "med flöde 4-15 l / min, 10-40 l / min samt 20-90 l / min.


BRUKSANVISNING
1) Montera på kopplingar med löpande mutter på injusteringsventilen.
2) Montera ventilen på returfördelaren (kalla sidan) och därefter mot returröret.
3) Justera i beräknat flöde med hjälp av skruvmejsel. Flödet avläses i flödesmätare.
Ventilen kan monteras både horisontellt och vertikalt. Viktigt är att flödesriktning blir riktig (pil på
ventil). Flödesmätaren kan vridas 365 grader för att alltid vara visuell.

Materialventil: Mässing
Materialflödesmätare: Plast
Material Fjäder: Rostfritt Stål
Material Packningar: EPDM
Max drifttemperatur: 100 ° C
Max drifttryck: 6 Bar

TEKNISKA DATA:
Kvs 4-15 l / min: 5 m3 / h
Kvs 10-40 l / min: 5 m3 / h
Kvs 20-90 l / min: 17 m3 / h


RSK nr: 4-15 l / min 298 80 39
RSK nr: 10-40 l / min 298 80 40
RSK nr: 20-90 l / min 298 80 37